Υπηρεσια
Τηλέφωνο
Περιφερειακό ιατρείο Βλαχοπούλου (27220) 84092
Φαρμακείο Βλαχοπούλου (27220) 84700
Αγροτικός Συνεταιρισμός Μαγκλαβάς Βλαχοπούλου (27220) 84163
Δήμος Παπαφλέσσα (27220) 84095 – 84720
Αστυνομικός Σταθμός Χατζη (27220) 81204
Αστυνομικό Τμήμα Πύλου (27230) 22316
Αστυνομικός Σταθμός Κορυφασίου (27230) 41253
Αγρονομείο Χατζή (27220) 81251
Ειρηνοδικείο Πύλου (27230) 22552
Λιμεναρχείο Πύλου (27230) 22225